To'garak ingliz tilining dunyo tillari orasida  nufuzli mavqeni  egallaganligi bois, ushbu tilni o'rganishga  bo'lgan  extiyoj OTM larda  taxsil olayotgan talabalarni  xorijiy tilni chuqur va mukammal o'rganishga undaydi. Shu maqsadda to'garak talabalarning ingliz tilida mustaqil matnlar bilan ishlay olish, uni o'qib taxlil eta olish qobiliyatini o'stiradi; notanish  matnlarni tinglab tushunish malakasini kengaytiradi; idoraviy va kundalik yozishmalarni ingliz tilida tashkil eta olish va yurita olishni o'rgatadi; ingliz tilida kundalik, farmatsevtika sohasiga oid va rasmiy  mavzularda  suhbat tashkil eta olish, o'z  fikrini erkin ifodalay olish imkonini beradi. Ingliz tili to'garagi huddi shu maqsadlarni to'laqonli amalga oshirish maqsadida tashkil etildi va faoliyati davomida bosqichma bosqich bunga erishib kelmoqda.


INGLIZ TILI TOGARAGINING  ISH REJASI.pdfINGLIZ TILI TOGARAGINING ISH REJASI.pdf