Toshkent Farmatsevtika Instituti

ELEKTRON KUTUBXONASI

М.У.Усуббоев

Алкоголометрия (Spiritus aethylicus).

1.Ёрдамчи моддаларнинг таблетка ишлаб чиқаришдаги аҳамияти, уларнинг ҳозирги замондаги номенклатураси, донадорлаш усуллари.

2.Гранулация усуллари.

1.Микротаблеткалар (трутроцион таблеткалар).

2.Таблеткаларни қобиқ билан қоплаш.

С.Т.Акрамов

Кўп ядроли ароматик углеводородлар.

Углеводородларнинг галогенлик хосилалари.

1. Ароматик бирикмалар. Аренлар.

2. Кимёвий боғ ва органик бирикмаларда атомларнинг ўзаро таъсири. Углеводородлар. Тўйинган углеводородларнинг реакцияга кириш қобилияти.  

Азот атомини сақловчи органик  бирикмалар.

Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари (давоми).

1. Терпенлар (давоми). Спероидлар.

2. Функционал гуруҳларнинг умумий ва ўзига хос реакциялари. 

1. Аминлар (давоми). Диазобирикмалар. Аминокислоталар.

2.Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари.   

1. Углеводородлар (давоми). Алкенларнинг реакцияга кириш қобилияти.

2. Алкенларнинг реакцияга кириш қобилияти (давоми). Алкенларнинг ва алкадиенларнинг реакцияга кириш қобилияти.

1. Оксобирикмалар ёки карбонил сақловчи бирикмалар ёки аладегид ва кетонлар.

2. Карбон кислоталарининг реакцияга кириш қобилияти.

Функциялар гуруҳларининг умумий ва ўзига хос кимёвий реакциялари. (давоми).

1. Моносахаридлар ва уларнинг кимёвий хоссалари (давоми). Полисахаридлар.

2. Полисахаридлар (давоми). Терпенлар. 

Б.Садриддинов

Мия. Узунчоқ мия. Орқа мия.

 

1.Мия (давоми). Нерв толалари.

2.Нерв толалари (давоми). Вегетатив нерв системаси.

1.Айриш системаси (буйрак).

2.Уйқу физиологияси. Олий (марказий)нерв системаси типлари. Кўпайиш.


Bizning manzil: 100015, Toshkent, 45, 
  Oybek ko‘chasi, "Oybek" metro bekati,
  Toshfarmi AT markazi.
  Tel.: +99(871)256-18-74
     +99(871)252-67-60
  Faks: +99(871)256-45-04
  E-mail: tfiatm@pharmi.uz